Ambulancia pre liečbu a dispenzariáciu HIV/AIDS pozitívnych osôb

Lekári

doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.

Sestry

Danica Mináriková
Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase
Pondelok a Streda 8:00 — 12:00