Osobnosti

doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.
prednostka kliniky
MUDr. Róbert Rosoľanka, PhD.
zástupca prednostu
Mgr. Edita Trtílková
vedúca sestra