Návštevné hodiny

Návštevy sú povolené len so súhlasom ošetrujúceho lekára a to najbližšej rodine. Deti do 18 rokov majú prísny zákaz vstupu na oddelenie.