V dňoch 1.7.-12.7.2024  a 5.8. – 16.8.2024 budú uzatvorené ambulancie HIV a Cudzokrajné choroby


Návštevné hodiny

Návštevy sú povolené len so súhlasom ošetrujúceho lekára a to najbližšej rodine. Deti do 18 rokov majú prísny zákaz vstupu na oddelenie.