V dňoch 1.7.-12.7.2024  a 5.8. – 16.8.2024 budú uzatvorené ambulancie HIV a Cudzokrajné choroby

Ambulancia pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu

Lekári

doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.

Sestry

Danica Mináriková

Vybavujeme len vopred objednaných klientov  v našom on-line systéme alebo telefonicky 043/4203 994043/4203 995  (klientske centrum UNM)

Ordinačné hodiny
Dni v týždni V čase Úkony
Pondelok neordinuje
Utorok 7:00 — 12:00 vyšetrenie, odbery
Streda 13:00 — 14:00 konzultácie, očkovanie
Štvrtok 7:00 — 12:00 vyšetrenie, odbery
13:00 — 14:00 konzultácie, očkovanie
Piatok 7:00 — 12:00 vyšetrenie, odbery

Všetky výkony ambulancie sú na priamu platbu.
Vyšetrenie nie je hradené zdravotnou poisťovňou, je na priamu platbu. 

Ambulancia poskytuje

  • poradenské služby pre cestovateľov, očkovanie proti nebezpečným ochoreniam.

Očkovaniu je potrebné venovať náležitú pozornosť a dostatočný časový priestor. Vzhľadom na to, že niektoré očkovania majú viacdávkovú schému, je vhodné konzultovať očkovanie minimálne 6-8 týždňov pred odchodom. Lekár podľa destinácie, charakteru a dĺžky pobytu a aj podľa zdravotného stavu cestovateľa zostaví individuálny očkovací plán. V prípade návštevy krajín, kde sa vyskytuje malária odporučí aj antimalarickú profylaxiu, ktorú  je potrebné počas pobytu užívať.

  • konziliárne vyšetrenia pri zdravotných problémoch po návrate z cudziny,
  • lekárske prehliadky občanov  plánujúcich dlhodobý pobyt v cudzine,
  • vstupné lekárske prehliadky u cudzincov žiadajúcich o pobyt na území SR.