Výskumné projekty

V spolupráci s Klinikou hematológie a transfuziológie riešime grant MZ:  Autotransplantácia kmeňových buniek v liečbe kritickej končatinovej ischémie.