Návštevné hodiny

Návštevy pacientov sú povolené, nie sú podmienené testovaním, čas 14:00 – 18:00

Hláste sa u službukonajúcej sestry a dodržiavajte prosím pokyny personálu.

Respirátor si nasaďte na nos a ústa pred vstupom do budovy, je povinný. 

Dezinfikujte si ruky pred vstupom a pri odchode z oddelenia.