Predoperačné vyšetrenia

Potrebné predoperačné vyšetrenia pacienta pred plánovanou operáciou si vybavte cestou obvodného lekára:

Laboratórne vyšetrenia (nie staršie ako 3 týždne):

FW, KO, HKF, glykémia, Bi, GMT, ALT, ALP, AST, Na, K, Cl, kreatinín, TPHA, moč chem (B,C,A,K, Ubg), RTG hrudníka (nie starší ako 3 mesiace).

10 dní pred hospitalizáciou - dostavte sa do Ambulancie cievnej chirurgie  k odberu krvi na vyšetrenie KS+Rh  faktoru v čase od 7:00 - 9:00 hod.

Interné predoperačné vyšetrenie u pacientov do 60 rokov a bez operačného rizika – zhodnotí obvodný internista podľa obvodu.

Interné predoperačné vyšetrenie u pacientov nad 60 rokov a so zvýšeným operačným rizikom – zhodnotí chirurgický internista v objednanom termíne alebo počas hospitalizácie na: Interná ambulancia: nový  chirurgický pavilón prízemie  vpravo,, č.d. 060,  tel: 043 4203 673

Nefrologické predoperačné vyšetrenie je  potrebné u dialyzovaných pacientov plánovaných na operačný výkon

Anesteziologické predoperačné vyšetrenie:

V prípade plánovaných operačných výkonov je potrebné:

1. objednať sa na interné vyšetrenie 

2. akonáhle už viete termím interného vyšetrenia, ihneď sa objednajte v  Ambulancii predanesteziologických výkonov (nový chirurgický pavilón, prízemie vpravo) cez web stránku, alebo na  tel. č. 043/4203 544, kde Vás sestra objedná tak, že na vyšetrenie prídete už s výsledkom interného vyšetrenia.