Občianske združenie

Občianske združenie pre rozvoj cievnej chirurgie v Martine nadväzuje na činnosť Oddelenia cievnej chirurgie.   Vzniklo za účelom rozšírenia  skvalitnenia možností  zdravotnej  starostlivosti, materiálneho, technického   a priestorového  vybavenia oddelenia. Za účelom edukácie  pacientov s chorobami ciev a  podporovania výskumu, vzdelávania a výchovy odborníkov v oblasti cievnej chirurgie

Združenie je vďačným príjemcom aj 2% z daní fyzických resp. právnických osôb a finančných darov. Zo získaných príspevkov sme zrekonštruovali priestory a zariadenie ako aj technické vybavenie ambulancie cievnej chirurgie.

Prevádzkujeme web stránku združenia http://www.ozmach.sk. Ambulancia disponuje novým USG prístrojom,  meračom segmentálnych tlakov na cievach a palcových tlakov, prístrojom na meranie tkanivového kyslíka.  

Identifikačné údaje: Občianske Združenie pre Rozvoj Cievnej Chirurgie v Martine

IČO : 42068576

DIČ: 2022 855 857

IBAN: SK 93 0900 0000 0003 5324 4393