Liečba

V ambulantnej aj v ústavnej forme je naše pracovisko zamerané na chirurgické akútne aj chronické ochorenia brušnej aorty, tepnového systému končatín,  krku, brušných orgánov a kompresívne  cievne  syndrómy,  ako aj na chirurgickú liečbu povrchových a hlbokých žilových  ochorení. Významnou súčasťou je aj  komplexná liečba diabetickej nohy, vytváranie cievnych prístupov pre dialýzu a riešenie poranení cievneho systému. V spolupráci s angiointervenčným pracoviskom RDG kliniky poskytujeme možnosť hybridnej a endovaskulárnej liečby uvedených ochorení.