Pripravte sa na operáciu

Oblasť výživy

Najmenej 6 až 8 hod. pred operáciou musí pacient  ostať nalačno. Nesmie prijímať nič ústami, necmúľať ani cukríky, nežuvať žuvačky, nefajčiť. Lieky podávané v súvislosti s anestéziou    pred operáciou potláčajú tráviace funkcie, preto hrozí nebezpečenstvo zvracania a vdýchnutia zvratkov. Ak budete mať v deň operácie pocit sucha v ústach, môžete si vypláchnuť ústa vodou, ale nesmiete ju prehltnúť. Ak ste to z rôznych dôvodov nedodržali, musíte to oznámiť sestre!

Oblasť vylučovania

Krátko pred operáciou  sestra vyzve pacienta , aby  sa vymočil. Ak je pred operáciou nutný  katétra do močového mechúra, zavedie ho ošetrujúci lekár  krátko pred operáciou. Ženám zavádza katéter sestra.  Dôvodom zavedenia katétra do močového mechúra cez močovú rúru je zabezpečiť, aby močový mechúr v priebehu zákroku zostal prázdny a  zároveň bolo možné merať množstvo vyprodukovaného moču. V prípade  nepravidelnej  stolice, respektíve zápchy, upozornite o danom probléme sestru. Po operácii je často obmedzený pohybový režim, čo môže spôsobiť problémy so stolicou.

Oblasť hygieny

V predvečer alebo v deň operácie  sanitárka pacientovi poskytne tekuté antimikrobiálne mydlo, ktoré musí použiť pri  sprchovaní a umyť si ním aj vlasy. Ďalej je potrebné, aby  mal ostrihané nechty, ženy - nenalakované nechty, bez mejkapu na tvári, pretože počas a po operácii sa posudzuje cirkulácia pomocou zmeny sfarbenia nechtov a kože. Dlhé vlasy je vhodné si zapliesť,   sponky do vlasov zložiť a uschovať.

Odpočinok

Adekvátny odpočinok pomáha pacientovi zvládnuť stres z operácie. Našou snahou je, aby ste mali pred operáciou nerušený spánok. Ak nebudete môcť zaspať, požiadajte službukonajúci personál o lieky na spanie.

Cennosti a protetické pomôcky

Pacienti majú  možnosť úschovy peňazí alebo iných cenností v našom zdravotníckom zariadení. Ak ste si ponechali u seba väčšiu sumu peňazí alebo máte na sebe šperky či iné cennosti aj napriek poučeniu sestry (oddelenie nie je zodpovedné za ich stratu), je potrebné krátko pred operáciou si ich zložiť z rúk, krku a uší a uschovať si ich spolu s ďalšími Vašimi osobnými vecami. Rovnako si uschovajte aj protetické pomôcky ako sú okuliare, kontaktné šošovky, naslúchací aparát, snímateľnú zubnú protézu a iné.

Zvláštne nariadenia

Príprava kožného povrchu tela v mieste výkonu spočíva okrem hygienickej očisty aj v odstránení  vlasov a ochlpenia. Oholenie sa realizuje  bezprostredne  pred operáciou. Predčasné oholenie zvyšuje  riziko pooperačnej infekcie rany.