Pripravte sa na hospitalizáciu

Žiadame pacienta, aby informoval o každej zmene svojho zdravotného stavu, ktorá by znemožňovala vykonanie plánovaného zákroku osobne v Ambulancii cievnej chirurgie, alebo v Klientskom centre UNM na telefónnom čísle 043/4203 995043/4203 994

Ku plánovanej hospitalizácii si so sebou prineste

  • občiansky preukaz
  • kartičku poistenca (v prípade EÚ poistenca prefotenú kópiu)
  • výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín
  • zdravotnú dokumentáciu
  • odporučenie na hospitalizáciu (neplatí v prípade akútneho príjmu)
  • RTG snímky, CD nosiče z posledných vyšetrení
  • doklad o PN (ak Vám bol vystavený ošetrujúcim lekárom)
  • ak ste v evidencii Úradu práce, tak príslušný doklad, ktorý úrad vystavil
  • aktuálny zoznam užívaných liekov

Ďalej budete potrebovať: domácu obuv, župan, pyžamo, hygienické potreby, uterák.

Môžete si priniesť: mobilný telefón, knihu, časopisy. Mobilný telefón sa nesmie používať na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), na rádio-diagnostickej klinike, na klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny a na ďalších miestach, kde by mohol ohroziť správny chod dôležitých prístrojov.

Na hospitalizáciu si neberte: veľkú finančnú hotovosť, vkladné knižky a iné doklady  bankových účtoch, zlato a iné cennosti. Ak Vás hospitalizujú náhle (akútne) a máte niečo z uvedeného zoznamu, je vhodné uložiť tieto predmety a peniaze do trezoru. Informácie Vám podá staničná sestra na oddelení.