Pedagogická činnosť

Oddelenie cievnej chirurgie nie je súčasťou JLF UK Martin, napriek tomu realizuje bezplatne kompletnú prednáškovú výučbu pre študentov medicíny a ošetrovateľstva, študujúcich v slovenskom jazyku a odbornú prax cievnej chirurgie študentov VI. ročníka pred štátnicovou skúškou z chirurgie. V postgraduálnej činnosti zabezpečuje špecializačnú prax z cievnej chirurgie pre lekárov v špecializačnom zaradení všeobecnej chirurgie, traumatológie, ortopédie a plastickej chirurgie.