Osobnosti

MUDr. Igor Šinák, PhD.
primár oddelenia
MUDr. Ľuboš Hlinka, PhD.
zástupca primára
MUDr. Veronika Chochulová
sekundárna lekárka
MUDr. Michal Ivanko
sekundárny lekár
MUDr. Roman Tlacháč
sekundárny lekár
MUDr. Iveta Kopalová
angiológ
MUDr. Eva Palečková
angiológ
MUDr. Martin Pribula
sekundárny lekár
MUDr. Lukáš Petričko
sekundárny lekár
Mgr. Gabriela Janíčeková
staničná sestra