Kontakty

Dokumnetácia, nový chirurgický pavilón 3. poschodie: 043 4203 703

Oddelenie cievnej chirugie aseptické, nový chirurgický pavilón 3. poschodie: 043 4203 909

Oddelenie cievnej chirurgie septické, starý  chirurgický pavilón, 1. poschodie: 043 4203 383

Aseptická jednotka intenzívnej starostlivosti  (JIS), nový chirurgický pavilón 1. poschodie: 043 4203 659 

Septická jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS), starý chirurgický pavilón  3. poschodie:  043 4203 498

Staničná sestra OCCH , nový chirurgický pavilón 3. poschodie: 043 4203 907

Klientské centrum: 043 4203 995, 043 4203 994, podá informácie, pomôže pri objednaní na vyšetrenie, za poplatok kopíruje talčivá, nahrá CD a vloží do systému UNM, prijíma priame platby za poskytnutie zdravotnej starostlivosti,