Smernica o výbere operatéra

Výňatok zo Smernice SM-46 o výbere lekára - opratéra je dostupný v Ambulancii cievnej chirurgie aj na nástenke Oddelenia cievnej chirurgie na 3. poschodi. Na požiadanie poskytneme pacientovi celé znenie Smernice SM-46.