Čo ponúkame

Výber lekára - operatéra

Výber lekára - operatéra je službou nad rámec zdravotnej starostlivosti, ktorá je podľa platnej legislatívy poskytovaná objednávateľovi bezplatne na základe verejného  zdravotného poistenia.

V prípade, že sa pacient rozhodne pre výber operatéra:

  • Výkon môže byť zrealizovaný len v prípade, ak s vašou žiadosťou vysloví súhlas žiadaný lekár a  primár oddelenia
  • Vyplníte  Žiadosť o možnosť voľby lekára operatéra
  • Uzavriete Zmluvu o poskytnutí  služby  na vykonanie  operácie na OCCH v predpokladanom termíne
  • Pacient uhradí v pokladni UNM preddavok vo výške 100 % nadštandardnej služby,  podľa cenníka UNM, a to pred zákrokom alebo nástupom na hospitalizáciu.

 

 

Cena bez DPH

DPH

Spolu

Výber operatéra/ malý  operačný zákrok

200,00

0,00

200,00

Výber operatéra / veľký operačný zákrok

300,00

0,00

300,00

  • Pacient je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu najneskôr však v deň pred operačným výkonom 
  • Poskytovateľ  je v odôvodnených prípadoch oprávnený zmeniť termín poskytnutia služby,  najmä ak to vyžaduje zdravotný stav objednávateľa alebo z iných vážnych prevádzkových a organizačných dôvodov. 
  • Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy a nadštandardnú službu neposkytnúť aj bez uvedenia dôvodu, najmä však z prevádzkových a organizačných  dôvodov na strane poskytovateľa, v dôsledku ktorých nebude možné uvedenú službu poskytnúť .