Diagnostika

Je  založená na úzkej spolupráci s RDG klinikou, ktorá realizuje neinvazívne a invazívne zobrazovacie techniky. USG, CTA, MRA, DSA.  Diagnostické možnosti oddelenia spočívajú v dopplerovskom meraní segmentálnych tlakov a indexov a v USG vyšetrení.