Špecializované vyšetrenia

Niektoré špecializované vyšetrenia musí pacient absolvovať ešte pred hospitalizáciou na klinike, podľa odporúčania lekára kliniky, kde bude pacient operovaný. Je to napr. sonografické vyšetrenie, röntgenologické vyšetrenie (CT, rtg snímky čeľuste, sánky, zubov), magnetická rezonancia a pod.