Pripravte sa na hospitalizáciu

Ak máte naplánovanú hospitalizáciu v našom zariadení na posteľovom oddelení kliniky, nezabudnite si so sebou vziať:

 • občiansky preukaz,
 • kartu poistenca,
 • zdravotnú dokumentáciu,
 • odporúčanie na hospitalizáciu (neplatí v prípade akútneho stavu),
 • röntgenové snímky z posledných vyšetrení,
 • doklad o PN, ak Vám bol vystavený ošetrujúcim lekárom,
 • ak ste v evidencii úradu práce, tak príslušný doklad, ktorý úrad vystavil

Počas hospitalizácie budete potrebovať

 • domácu obuv,
 • župan,
 • pyžamo,
 • hygienické potreby,
 • uterák,
 • toaletný papier,
 • príbor.

Do nemocnice si môžete priniesť

 • mobilný telefón,
 • knihu, časopisy a pod.

 Mobilný telefón sa nesmie používať na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), na rádiodiagnostickej klinike, na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny a na ďalších vyznačených miestach, kde by mohol ohroziť správny chod životne dôležitých prístrojov.

Ak to nie je nevyhnutné, do nemocnice si neberte

 • veľký finančný obnos,
 • vkladné knižky a iné doklady o bankových účtoch,
 • zlato a iné cennosti,
 • živé kvety (z hygienických dôvodov),
 • deťom neodporúčame priniesť si magnetofóny, mobilné telefóny,
 • návštevné hodiny 14.00–18.00 h.

Ak Vás hospitalizujú neočakávane a máte pri sebe niečo z uvedeného zoznamu, je vhodné uložiť cenné predmety a peniaze do trezoru. Informácie Vám podajú zdravotné sestry jednotlivých zariadení.

Vo všetkých budovách nemocnice je zákaz fajčenia.

Pred chirurgickým výkonom v lokálnej/miestnej anestézii sa môžete najesť, doneste si pyžamo alebo domáci úbor, papuče. V prípade, že máte rtg dokumentáciu, vezmite si ju so sebou.