Diagnostika

Najčastejším pomocným diagnostickým vyšetrením je röntgenologické (rtg) a histopatologické vyšetrenie. Klinika disponuje jedným z najkvalitnejších röntgenových prístrojov v SR, umožňujúcim okrem digitálnych projekcií zubov, lebky, čeľuste, sánky aj CB CT (počítačovú tomografiu s nízkym žiarením) diagnostiku ochorení tvárovo-čeľustného skeletu v troch rovinách súčasne s 3D (trojrozmerným) zobrazením celej tvárovo-čeľustnej oblasti. Pomocou kontrastnej náplne vývodov slinných žliaz možno diagnostikovať nádory, cysty a iné patologické zmeny slinných žliaz. Ďalším je napr. miniinvazívny endoskopický prístroj na diagnostiku a  liečbu ochorení sánkovospánkových kĺbov.