Liečba

Klinika poskytuje komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť pre pacientov z celej spádovej oblasti s vážnymi ochoreniami ďasien, závesného systému zubov (parodontu) a slizníc ústnej dutiny, s okoločeľustnými zápalmi mäkkých tkanív zubného pôvodu, so zápalmi kostí, s rádionekrózami a bisfosfonátovými nekrózami čeľuste a sánky, úrazmi mäkkých tkanív a zlomenín v ústnej a tvárovo-čeľustnej oblasti, so zápalmi čeľustných dutín zubného pôvodu, s cystami čeľuste, sánky a mäkkých tkanív, prednádorovými ochoreniami, nezhubnými a zhubnými nádormi v ústnej a tvárovo-čeľustnej oblasti (napr. pier, jazyka, spodiny ústnej dutiny, zubných výbežkov, líc, tvrdého a mäkkého podnebia, slinných žliaz, kostí čeľuste, sánky  a tvárových kostí), nádormi očnice, nesprávnym rastom čeľuste a sánky (čeľustnoortopedickými anomáliami), ochoreniami sánkovospánkových kĺbov, všetkých slinných žliaz, periférnymi bolesťami a neuralgiami trojklanného nervu v tvárovo-čeľustnej oblasti. Vykonávajú sa sanácie chrupu mentálne a fyzicky ťažko postihnutých detí v celkovej anestézii/narkóze a konziliárne vyšetrenia pacientov hospitalizovaných v UNM. Pracovisko disponuje aj zubnou technikou, kde sa vyrábajú fixné (korunky, mostíky) a snímateľné náhrady zubov (horné a dolné zubné protézy) aj pre zubných lekárov z privátnej praxe a poresekčné náhrady.

Nadštandardne sa vykonáva náhrada chýbajúcich zubov titánovými implantátmi a profesionálna dentálna hygiena.