Občianske združenie

Občianske združenie pre rozvoj stomatológie a tvárovo-čeľustnej chirurgie

Cieľom združenia je zlepšenie podmienok vzdelávania lekárov a stredného zdravotníckeho personálu združených v tomto OZ formou stáží, vedeckých kongresov a odborných konzultačných stretnutí doma aj v zahraničí.

Kontaktné údaje

Občianske združenie pre rozvoj stomatológie a tvárovo-čeľustnej chirurgie

Kollárova 2

036 01 Martin

Číslo účtu/IBAN: SK24 0200 0000 0048 6692 4851

IČO: 319 144 11

DIČ: 2020593080

Sekretariát kliniky telefónny kontakt: 043/4203 517, 043/4131 895