Pedagogická činnosť

Na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie realizuje: akreditované doktorské vysokoškolské štúdium zubného lekárstva, výučbu študentov štvrtého ročníka všeobecného lekárstva predmetu zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku, študentov verejného zdravotníctva prvého ročníka predmetu orálne zdravie, študentov ošetrovateľstva v rámci výučby chirurgie  ̶ prednášky z maxilofaciálnej chirurgie, špecializačné štúdium maxilofaciálnej chirurgie pre zubných lekárov, certifikačná príprava a skúška z dentoalveolárnej chirurgie, doškoľovanie maxilofaciálnej chirurgie lekárov neurochirurgie, otorinolaryngológie a traumatológie v rámci ich špecializačného štúdia formou stážových pobytov.

Výučbu zabezpečujú nasledujúci pedagogickí pracovníci kliniky: doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH, doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., MUDr. Katarína Mikušková, PhD., MUDr. Igor Malachovský, PhD., MDDr. Daniel Hvizdoš, MDDr. Sarah Kalmanová, MDDr. Michaela Smatanová, PhDr. Libuša Kovalská, na čiastočný úväzok doc. MUDr. Tomáš Siebert, PhD., MDDr. Rastislav Juríček, MUDr. Janka Jenčová, PhD., MUDr. Adriána Petrášová, PhD., MUDr. Mária Hnátová, MUDr. Alena Koniarová, MUDr. Juraj Strecha, PhD., MDDr. Martin Bačinský, MDDr. Filip Planeta, MDDr. Maroš Kúdelčík, MDDr. Barbora Stenchláková, MDDr. Kristína Pitáková, MDDr. Bruno Čalkovský, MDDr. Ladislava Slobodníková, MDDr. Michal Augustín a Mgr. Viera Buchová. Na výučbe sa zúčastňujú aj všetci zdravotnícki pracovníci kliniky a externí pedagógovia.