Čo ponúkame

Cenník dentálnej hygieny a odstránenie pigmentácií AIR-FLOW metódou


 Cena bez DPH

 DPH 20 %

 Cena s DPH

 Dentálna hygiena

 28,00 €

 5,60 €

 33,60 €

 Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridácia

 16,00 €

 3,20 €

 19,20 €

 Odstránenie pigmentácií AIR-FLOW metódou/1 zub

   2,29 €

 0,46 €

   2,75 €

 Lokálna aplikácia floridu/1 zub

   0,96 €

 0,19 €

   1,15 €

Zubné implantáty

Ceny firmy rôznych druhov/typov samorezných, klasických, antirotačných, jednofázových, dvojfázových titánových implantátov s krycími skrutkami, hojacimi valčekmi, odtlačkovými, laboratórnymi a klinickými nadstavbami (rovné, so sklonom) sú k dispozícii na pracovisku, alebo sa objednávajú aj individuálne, podľa anatomických pomerov pacienta, a ďalších faktorov. Pri niektorých celkových alebo miestnych ochoreniach, u fajčiarov, pri nedostatočnej ústnej hygiene, ale aj iných faktoroch sa implantácia neodporúča, pre riziko nevhojenia alebo krátky čas do explantácie.

Druh/typ implantátu, jeho výšku a šírku pacientovi odporučí operatér po klinickom a röntgenologickom vyšetrení. Upozorní pacienta aj na možnosť nevhojenia implantátu, ktorý už nemožno implantovať inému pacientovi. Náklady za implantát hradí pacient prevodom na účet firmy/výrobcu a náklady spojené s implantáciou a vyhotovením rtg snímok (pred implantáciou a po nej a kontrolné snímky) hradí pacient nemocnici, bez preplácania poisťovňou.

Spoplatnené služby

Cena hotelingu za každý začatý ošetrovací deň 55,00 €

Cenník stomatologických výkonov

Osadenie intraoseálneho implantátu

 Kód
výkonu

Názov výkonu

Počet
bodov

Cena
bez DPH

DPH
20 %

Cena
s DPH

62

 Prvotné stomatologické vyšetrenie

200

15,99 €

0,00 %

15,99 €

63

 Kontrolné vyšetrenie

170

13,59 €

0,00 %

13,59 €

80

 Príplatok za pred. a pooperačnú starostlivosť pri vykonaní
 operácie v ambulancii

300

23,99 €

0,00 %

23,99 €

406

 Infiltračná anestézia s použitím lokálneho anestetika do 5 ml

60

4,80 €

0,00 %

4,80 €

407

 Infiltračná anestézia s použitím lokálneho anestetika nad 5 ml

120

9,59 €

0,00 %

9,59 €

420

 Zvodná anestézia periférneho nervu

120

9,59 €

0,00 %

9,59 €

2006

 Odstránenie sutúry alebo svoriek z malej rany

40

3,20 €

0,00 %

3,20 €

2007

 Odstránenie sutúry alebo svoriek z veľkej rany

60

4,80 €

0,00 %

4,80 €

3002a

 Komplikovaná extrakcia zuba

380

30,38 €

0,00 %

30,38 €

3005a

 Sutúra extrakčnej rany

50

4,00 €

0,00 %

4,00 €

3008

 Ošetrenie (kontrola) po chirurgickom zákroku

50

4,00 €

0,00 %

4,00 €

 Ak je pacient hospitalizovaný viac ako 24 hodín, je potrebné prirátať cenu hotelingu podľa platného cenníka v UNM.

 V cene výkonu nie sú zahrnuté: použité implantáty

K cene je potrebné pripočítať cenu implantátu v cene nákupu UNM.