MUDr. Peter Durný, PhD. MPH

Vedie nemocnicu v období od 1/2024

2024

  • V januári 2024 sa stal novým riaditeľom Univerzitnej nemocnice v Martine MUDr. Peter Durný, PhD., MPH. Do funkcie ho prišla vymenovať ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. MUDr. Peter Durný pracoval od roku 2004 na Neurochirurgickej klinike Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku, kde v rokoch 2008-2023 pôsobil striedavo ako zástupca prednostu a prednosta kliniky.  
  • 5. júna nemocnica podpísala zmluvu s víťazom tendra na zhotoviteľa stavby UNsvM, ktorým je skupina dodávateľov ADIFEX – HORNEX – DSC – SYTIQ – NEMOCNICA MT. Konzorcium predložilo cenovú ponuku vo výške 375 mil € bez DPH. Zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti bude čerpaných 256 748 815 € bez DPH. Prostriedky majú byť použité na realizáciu projektu do štádia hrubej stavby, tzv. „Shell and Core“. Dofinancovanie výdavkov projektu po vyčerpaní spomenutej zmluvnej sumy bude z voľných zdrojov v Pláne obnovy a odolnosti, zo zdrojov EÚ, zo štátneho rozpočtu a z iných alternatívnych zdrojov. Vybavenú nemocnicu na úrovni „Full fit out“ sa zhotoviteľ zaviazal dodať do 31. decembra 2028.