MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA

Viedol nemocnicu v období od 10/2014 do 2/2023

2014

 • V októbri 2014 sa stal novým riaditeľom Univerzitnej nemocnice v Martine MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA. Na vrcholnú manažérsku pozíciu prešiel z postu námestníka pre liečebno-preventívnu starostlivosť, kde ho nahradil primár Kliniky detskej chirurgie Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. MUDr. Dušan Krkoška zároveň pôsobil ako zástupca prednostu na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UNM a JLF UK.
 • V decembri 2014 boli na Očnej klinike UNM sprístupnené nové priestory pre Centrum pre intravitreálnu liečbu vekom podmienených degeneratívnych ochorení oka. Pracovisko vzniklo kompletnou rekonštrukciou jedného krídla lôžkového oddelenia Očnej kliniky. Nemocnica z vlastných prostriedkov preinvestovala na tento účel 170-tisíc euro. Centrum sa špecializuje na liečbu antirastovými faktormi, ktoré lekár aplikuje injekčnou formou pacientom priamo do oka. Ročne v ňom podajú až 1600 liečebných dávok tzv. anti – VEGF, ktoré dokážu pacienta zachrániť pred slepotou pri niektorých závažných druhoch očných ochorení. Terapiu využívajú najmä ľudia trpiaci vekom podmienenou degeneráciou makuly a diabetickou retinopatiou.

2015

 • V januári Martinské transplantačné centrum, ktoré je súčasťou Chirurgickej kliniky UNM, zrealizovalo svoju prvú nepríbuzenskú transplantáciu obličky. Dva páry čakateľov na obličku absolvovali náročný operačný zákrok súbežne v Univerzitnej nemocnici v Martine a v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach. Krížová transplantácia v Martine bola zrealizovaná za 1 hodinu 20 minút. Do procesu boli zapojené dva samostatné tímy - chirurgický pod vedením prof. MUDr. Ľudovíta Lacu, PhD. a nefrologický pod vedením MUDr. Ivany Dedinskej, PhD.
 • Vo februári začala Neurochirurgická klinika s progresívnou operačnou metódou, pri ktorej realizujú rekonštrukčné operácie devastačných poranení lebky pomocou titánových 3D implantátov. Neurochirurgovia UNM pod vedením Doc. MUDr. Branislava Kolarovszkého, PhD.  pri tom úzko spolupracujú s biomedicínskymi inžiniermi z Technickej univerzity v Košiciach a s Central European Institute of Technology v Košiciach, kde na základe predoperačného CT nálezu hlavy pacienta vytvoria technikou 3D tlače individuálny kraniálny implantát.
 • V máji bolo odovzdané do prevádzky kompletne zrekonštruované Oddelenie pohotovostného príjmu nachádzajúce sa na prízemí prístavby 7. pavilónu. Pracovisko získalo modernejší vzhľad, má 3 expektačné izby a 1 centrálnu administratívnu miestnosť. Vstupy boli vyriešené automatickými posuvnými dverami. Pre vozidlá záchrannej služby bol vybudovaný nový vonkajší vstup s prestrešením, ktoré chráni privážaných pacientov. Nemocnica z vlastných prostriedkov preinvestovala na tento účel viac ako 160-tisíc euro.
 • V júli bola za účasti ministra zdravotníctva Viliama Čisláka odovzdaná do prevádzky kompletne zrekonštruovaná I. interná klinika. Pracovisko má aktuálne 110 lôžok a v hlavnej budove sa nachádzajú - Oddelenie invazívnej kardiológie, Metabolická jednotka, Hemodialyzačné stredisko, interné lôžkové oddelenia, interná JIS. V prístavbe je umiestnený  ambulantný trakt a urgentný príjem. Nemocnica za štyri mesiace preinvestovala 1,4 milióna eur s cieľom zvýšiť komfort pacientov počas hospitalizácie, zmodernizovať ambulantnú časť a zlepšiť infraštruktúru kliniky.

2016

 • V máji Urologická klinika sprevádzkovala po kompletnej prestavbe dve zrkadlovo orientované operačné sály s rozlohou 30m² so zabudovanou 3-stupňovou klimatizačnou jednotkou. Kompletná rekonštrukcia pôvodných priestorov trvala šesť mesiacov a nemocnica preinvestovala viac ako 440-tisíc euro, ktoré získala z rozpočtových prostriedkov MZ SR. Členenie priestorov zabezpečili nerezové sendvičové priečky moderného konštrukčného systému Formedical, ktorý bol navrhnutý  pre zdravotnícke zariadenia a v martinskej nemocnici bol použitý ako technická novinka.
 • V júli Klinika pneumológie a ftizeológie otvorila na oddelení 5/3 novú jednotku intenzívnej starostlivosti so štyrmi lôžkami určenými na ošetrovanie pacientov, ktorí si vyžadujú nepretržitú a vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť. Projekt bol realizovaný spoločne s rekonštrukciou priestorov určených pre vysoko infekčných pacientov hospitalizovaných na septickej časti Chirurgickej kliniky a transplantačného centra. V starom chirurgickom pavilóne na oddelení 4/3 vznikla moderná jednotka intenzívnej starostlivosti s dvomi lôžkami. Nemocnica preinvestovala viac ako 170-tisíc euro, ktoré získala z rozpočtových prostriedkov MZ SR.
 • V júli nemocnica odovzdala do prevádzky zrekonštruované parkovacie plochy pre pacientov a návštevníkov na zbernom parkovisku a vo vnútri areálu. Kapacita parkoviska sa rozšírila na 90 parkovacích miest, z ktorých časť je vyčlenená aj pre imobilných pacientov. Vytvorili sa bezbariérové chodníky a sprevádzkovalo sa nočné osvetlenie parkoviska.  Nemocnica v rámci projektu preinvestovala viac ako 280-tisíc euro, ktoré získala z rozpočtových prostriedkov MZ SR.
 • V októbri Klinika detí a dorastu otvorila nové priestory detského spánkového laboratória, ktoré je jediným akreditovaným pracoviskom tohto druhu na Slovensku a realizujú sa v ňom videopolysomnografické vyšetrenia u detí. Projekt bol financovaný  Nadáciou Markíza prostredníctvom daru, na ktorý čiastkou 75-tisíc eur in memoriam prispela biochemická laborantka UNM pani Lýdia Voleková.
 • V novembri Univerzitná nemocnica v Martine uzavrela, ako prvá slovenská nemocnica, dohodu o spolupráci s medzinárodnou humanitárnou organizáciou Lekári bez hraníc. Zaviazala sa tak umožniť svojim zamestnancom výjazdy na humanitárne misie Lekárov bez hraníc do oblastí sužovaných vojnami, alebo prírodnými katastrofami.

2017

 • Vo februári na Klinike hrudníkovej chirurgie implantovali pacientke s onkologickým ochorením prvú individualizovanú titánovú náhradu hrudnej kosti na Slovensku. Operačný tím pod vedením Doc. MUDr. Antona Dziana, PhD.  odstránil veľkú časť nádorom postihnutej hrudnej kosti a nahradil ju na mieru vyrobeným titánovým 3D implantátom, ktorý bol navrhnutý biomedicínskymi inžiniermi z CEIT Biomedical Engineering v Košiciach.
 • Vo februári nemocnica spustila pilotný projekt elektronického objednávania pacientov na ambulantné vyšetrenie. Prvým pracoviskom využívajúcim tento systém sa stala Klinika detskej chirurgie. Službu online objednávania zabezpečil bezplatne portál objednatvysetrenie.sk, ktorého činnosť zastrešuje projekt e-VÚC.
 • V marci došlo v zmysle rozhodnutia MZ SR k zmene štatútu UNM. Vznikol kolektívny štatutárny orgán – Rada riaditeľov UNM s cieľom posilniť zodpovednosť a dosiahnuť vyššiu mieru kontroly a transparentnosti nemocníc v pôsobnosti MZ SR. Menovanými členmi Rady riaditeľov sa stali generálny riaditeľ MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, medicínsky riaditeľ Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. a ekonomický riaditeľ Ing. Stanislav Škorňa.
 • V júni bola otvorená prevádzka verejnej lekárne v  UNM.
 • V novembri neurochirurgický tím UNM pod vedením Doc. MUDr. Branislava Kolarovszkého, PhD. implantoval pacientovi prvú individuálnu náhradu medzistavcovej platničky v oblasti krčnej chrbtice vyrobenú na mieru technológiou 3D tlače. Špecifikom operácie bola prítomnosť biomedicínskeho inžiniera priamo na operačnej sále počas samotného zákroku.

2018

 • V júni sa uskutočnili prvé promócie poslucháčov Jesséniovej lekárskej fakulty, ktorí absolvovali študijný program zubné lekárstvo. Stomatológia je dôležitou súčasťou renomovaných lekárskych fakúlt a univerzitných nemocníc a v Martine sa začala vyučovať v akademickom roku 2011/2012.
 • V júni z operačnej sály Očnej kliniky JLF UK a UNM realizovali prvý živý prenos mikrochirurgických operácií oka v 3D kvalite na Slovensku. Viac ako stovka divákov v Aule Magna JLF UK mohla vidieť vo vysokom rozlíšení plasticky hĺbku obrazu počas operácie presne tak, ako to videl počas zákroku v mikroskope operatér.
 • V júli boli sprevádzkované ambulantné priestory Kliniky hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM, ktoré prešli rozsiahlou rekonštrukciou. Účelom modernizácie bolo zvýšiť úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
 • V novembri bolo odovzdané do prevádzky zrekonštruované spánkové laboratórium Kliniky pneumológie a ftizeológie  určené pre dospelých pacientov trpiacich spánkovými poruchami dýchania. V priestoroch oddelenia 5/2 vznikli 3 samostatné kóje pre pacientov, tzv. hodnotiaca miestnosť pre ošetrujúceho lekára a personál a tiež vlastné sociálne zariadenie so sprchou, čo značne zvyšuje komfort hospitalizovaných pacientov. 

2019

 • V júni zorganizovala Očná klinika UNM 3D live surgery meeting. Išlo o odborné podujatie určené najmä pre očných lekárov a zdravotné sestry pracujúce v oftalmológii. Účastníkom sprostredkovalo live stream zo série operačných zákrokov priamo z operačnej sály Očnej kliniky UNM. Kvalita obrazu z operačného mikroskopu bola extrémne vysoká  a vďaka priamemu prenosu mohli študenti medicíny, ale aj oftalmológovia sledovať často vykonávané operačné  zákroky tak, ako ich reálne vidí operatér. 
 • V októbri navštívila UNM prezidentka SR Zuzana Čaputová. UNM sa tak stala prvou nemocnicou, ktorú pani prezidentka od nástupu do funkcie poctila svojou návštevou.

 

COVIDOVÉ ROKY

2020

 • V máji navštívil nemocnicu minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. Diskutoval s vedením o aktuálnej situácii v súvislosti s Covidom-19 a o nastavených epidemiologických opatreniach. Ministra zaujímalo najmä opätovné spustenie plánovaných operácii a otvorenie ambulantnej časti martinskej nemocnice
 • V júli odovzdali do prevádzky prístavbu dialyzačného strediska. Pre zvýšenie komfortu svojich pacientov vybudovala nemocnica úplne nové priestory so 6 dialyzačnými lôžkami. Hlavným benefitom pre pacientov je zvýšenie ich komfortu počas liečby. Celý objekt je klimatizovaný.
 • V septembri na metabolickej jednotke UNM podali pacientovi so syndrómom krátkeho čreva a chronickým črevným zlyhaním liek, ktorý dokáže zväčšiť jeho rezorbčnú plochu nárastom črevných klkov. Liek Revestive dostala prvá slovenská pacientka, ktorej po veľmi vážnej dopravnej nehode museli odobrať podstatnú časť tenkého aj hrubého čreva. Všetky potrebné živiny si musela odvtedy denno-denne podávať vnútrožilovou výživou.
 • V októbri navštívila UNM prezidentka SR Zuzana Čaputová. Svojou prítomnosťou chcela vyjadriť všetkým zamestnancom UNM podporu v čase zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie.  Martinskú nemocnicu si vybrala preto, že ju v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pacientom s ochorením COVID-19 považuje za jednu z najvyťaženejších na Slovensku. 

2021

 • V máji boli odovzdané do prevádzky zrekonštruované priestory laboratórnej časti Kliniky hematológie a transfúziológie. Prínosom rekonštrukcie pre UNM je vyššia efektivita pracoviska, ktoré zabezpečuje komplexnú hematologickú a hemostazeologickú laboratórnu diagnostiku ako aj zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov.
 • V júni chirurgický tím prof. Alexandra Ferka zverejnil výsledky nového operačného postupu pri karcinóme rekta, ktorý dokáže zabrániť výskytu závažnej komplikácie a eliminuje potrebu vývodu na čreve. 95% pacientov s touto diagnózou bolo v UNM odperovaných laparoskopicky, výskyt nehojenia napojenia čreva sa podarilo znížiť z predchádzajúcich 23% na 2% a potrebu vývodu na čreve zo 60% na 4%. 
 • V júli urologická klinika začala ako prvá v regióne strednej Európy využívať neurostimulátor miechy najnovšej generácie. Je menší, nabíjateľný a pacient s ním môže absolvovať už aj vyšetrenie na magnetickej rezonancii. S implantovaním neurostimulátora miechy začala Univerzitná nemocnica Martin už v roku 2013 ako prvá na Slovensku. Unikátna metóda odvtedy pomohla už desiatkam urologickým pacientom, ktorých trápili rôzne problémy s ovládaním močového mechúra.
 • V júli Klinika detskej chirurgie zaviedla ako prvá na Slovensku najmenej invazívnu operačnú metódu vpáčeného hrudníka, tzv. pectus up. Operuje sa cez malú ranu nad hrudnou kosťou, cez ktorú sa zavedie kovová dlaha pod svaly hrudníka nad hrudnú kosť, oprie sa o rebrá, hrudná kosť sa vytiahne k dlahe a upevní sa skrutkami.
 • V septembri pápež František na svätej omši v Šaštíne-Strážach požehnal základný kameň novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina.
 • V novembri navštívili UNM premiér Eduard Heger a minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský. Dôvodom ich výjazdu bola vážna situácia súvisiaca s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie ochorenia Covid-19. Hostia rokovali s členmi krízového štábu o aktuálnej situácii v nemocnici a následne navštívili reprofilizované anesteziologické pracovisko, na ktorom sa zdravotníci starajú o ventilovaných pacientov s ochorením COVID-19.

2022

 • V januári otvoril minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský na Rádiologickej klinike prvé pracovisko s robotickým systémom na Slovensku. Technológia využívajúca umelú inteligenciu je jedinečná v rámci celej strednej Európy. Martinská nemocnica tak potvrdila, že patrí medzi lídrov moderných intervenčných rádiologických metód.
 • V apríli sa dokončila kompletná rekonštrukcia operačných sál v starom chirurgickom pavilóne. Práce trvali 7 mesiacov. Modernizáciou prešlo celé oddelenie 4/3, kde boli umiestňovaní septickí chirurgickí pacienti. V ľavom trakte sú 2 operačné sály, v pravom 2 jednotky intenzívnej starostlivosti so 6 lôžkami a izolačný box pre vysoko infekčných pacientov s 2 lôžkami. Zdravotníci dostali okrem moderných priestorov aj dlho očakávanú klimatizáciu, ktorá výrazne zlepší pracovné podmienky pre prácu chirurgov počas letných mesiacov. V rámci stavebných úprav bolo preinvestovaných 1.2 milióna eur.
 • V júni navštívila UNM predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková. Dôvodom jej návštevy bolo rokovanie o perspektívach a možnostiach financovania projektu novej univerzitnej nemocnice v Martine z Plánu obnovy a odolnosti. Cigániková zdôraznila pred novinármi viacero faktov, ktoré hovoria v prospech výstavby novej univerzitnej nemocnice práve v Martine a vyjadrila verejnú podporu martinskému projektu.
 • V júni Neonatologická klinika otvorila nové moderné priestory určené na poskytovanie urgentnej starostlivosti o kriticky chorých novorodencov. Na ich dostavbu, vrátane zabudovaných technológií, nemocnica preinvestovala približne 2.5 milióna eur. Ďalších 1.2 milióna eur bolo investovaných do prístrojového vybavenia tohto moderného centra. Slávnostné otvorenie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorých novorodencov v Martine sa uskutočnilo pod záštitou štátnej tajomníčky MZ SR Lenky Dunajskej Družkovskej. 
 • 1. júla vláda SR schválila po náročných niekoľkomesačných rokovaniach návrh, podľa ktorého postaví novú univerzitnú nemocnicu v Martine z Plánu obnovy. Nemocnica by mala byť dokončená a vybavená do polovice roka 2026. Na presadení zámeru sa podieľal projektový tím pod vedením Martiny Antošovej.