MUDr. Ivan Kocan, PhD., MHA

Viedol nemocnicu v období od 3/2023 do 1/2024

2023

  • V marci 2023 sa stal novým riaditeľom Univerzitnej nemocnice v Martine MUDr. Ivan Kocan. PhD., MHA. Na vrcholnú manažérsku pozíciu prešiel z postu námestníka liečebno-preventívnej starostlivosti pre internistické disciplíny. Zároveň pôsobil ako zástupca prednostu na Klinike pneumológie a ftizeologógie UNM a JLF UK.
  • V apríli 2023 UNM začala ako prvá nemocnica na Slovensku realizovať operácie na najnovšej, štvrtej generácii robotických systémov Da Vinci Xi. Tento robotický operačný systém sa využíva pri tzv. miniinvazívnych operáciách. Chirurgom umožňuje 3D videnie s vysokým rozlíšením, zväčšený pohľad a robotickú a počítačovú asistenciu. Robotický systém Da Vinci UNM získala vďaka spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine.
  • V máji navštívil UNM minister zdravotníctva Michal Palkovič, ktorý prišiel posúdiť reálny stav projektu výstavby UNsvM. Ubezpečil vedenie nemocnice, že chce v čo najkratšom čase hľadať riešenia, aby sa projekt novej nemocnice mohol posunúť ďalej.
  • V júni manažment UNM a lídri projektu UNsvM obhajovali na pôde MZ SR realizovateľnosť projektu výstavby novej univerzitnej nemocnice na úrovni „Full fit out“, t.j. plne vybavenej nemocnice. Následne premiér Ľudovít Ódor oznámil po rokovaní vlády SR, že z Plánu obnovy a odolnosti by sa mali postaviť hrubé stavby dvoch nemocníc - Univerzitnej nemocnice v Martine a Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.
  • V júli navštívili UNM premiér Ľudovít Ódor, podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková a minister zdravotníctva Michal Palkovič. Dôvodom štátnej návštevy bolo rokovanie o projekte výstavby UNsvM. Na stretnutí predstavitelia vlády deklarovali, že peniaze budú vyčlenené na kompletnú výstavbu novej nemocnice, pričom výdavky pokryjú financie z plánu obnovy, eurofondov aj štátneho rozpočtu.
  • V auguste bol vyhlásený opakovaný tender na zhotoviteľa stavby UNsvM. Projektový tím upravil viaceré podmienky pôvodnej súťaže z mája tak, aby boli akceptovateľné pre potenciálnych záujemcov. Najzásadnejšou zmenou bol posun časového harmonogramu prác - ukončenie hrubej stavby do júna 2026, dostavba novej nemocnice na full fit out v decembri 2027 a uvedenie do prevádzky v roku 2028.
  • V októbri nemocnica oslávila 20. výročie darcovského transplantačného programu realizovaného v Transplantačnom centre UNM. Pri tejto príležitosti bol na Národnom cintoríne v Martine odhalený pamätník darcov orgánov, ktorý je jediný svojho druhu v strednej Európe.
  • V novembri sa v Centre robotickej chirurgie UNM zrealizovala proktokolektómia u detského pacienta pomocou robotického systému Da Vinci Xi. Išlo o prvý robotický operačný výkon tohto druhu v rámci krajín V4.