Dobrovoľnícka služba

Dobrovoľnícka služba

Dobrovoľnícka služba v UNM je organizovaná Duchovnou službou UNM. Denne sa stretávame v popoludňajších hodinách v edukačnej miestnosti (plán nemocnice dom č.43 - vchod od parkoviska pri Lekárni v nemocnici).

V súčasnosti je nás sedemnásť aktívnych dobrovoľníkov, vo veku 20 až 75 rokov – študenti  , pracujúci, dôchodcovia.

 V čom spočíva služba dobrovoľníka?

Pravidelne navštevujeme pacientov pri lôžku, zhovárame sa s nimi, počúvame, povzbudzujeme, informujeme o možnostiach duchovnej služby v nemocnici. Pacientom, ktorí nemajú možnosť návštevy zabezpečujeme drobné nákupy, mobilných sprevádzame na prechádzku alebo do kaplnky na sv. omšu, imobilných na vozíku.

Snažíme sa vyhovieť potrebám pacienta v rámci našich možností.

 

Kto je dobrovoľník?

Osoba(muž alebo žena), nad 18 rokov, ktorá je ochotná obetovať aspoň 1 hodinu týždenne zo svojho času tým, ktorí to potrebujú. Dobrovoľníkom môže byť študent, pracujúci, dôchodca... na profesii nezáleží. Služby vykonávame popoludní v čase návštevných hodín.

 

 Dobrovoľníka v našej nemocnici ľahko spoznáte podľa týchto znakov:

  • biely plášť s logom duchovnej služby
  • vizitka s menom, priezviskom a označením „dobrovoľník UNM“
  • úsmev na tvári a ochota byť k dispozícii chorým a trpiacim, prípadne rodinným príslušníkom

 

Ako sa môžete stať dobrovoľníkom?

Ak ste pocítili túžbu darovať svoje talenty a ste ochotný obetovať hodinu až dve týždenne  službe chorým, kontaktujte nás na tel. čísle  043/ 42 03 758  (záznamník) alebo mailom na adrese: dobrovolnici.unmgmail.com .