Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD.

Viedol nemocnicu v období od 4/2012 do 9/2014

2012

 • V júni 2012 Oddelenie hrudníkovej chirurgie získalo štatút klinky. Pracovisko sa špecializuje na liečebno-preventívnu starostlivosť o pacientov s chirurgickým ochorením hrudníka. Prvým prednostom sa stal Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD., do funkcie primára bol menovaný MUDr. Peter Stiegler, PhD. Pracovisko je umiestnené v Chirurgickom pavilóne prof. Pavla Steinera.
 • V septembri 2012 Očná klinika UNM uskutočnila prvú implantáciu trifokálnej vnútroočnej šošovky na Slovensku. Zákrok realizoval so svojím operačným tímom prednosta pracoviska MUDr. Peter Žiak, PhD. Tento typ šošovky je vhodný najmä pre mladších pacientov so sivým zákalom a jeho najväčším benefitom je zlepšenie tzv. intermediárneho videnia (videnie na strednú vzdialenosť).

2013

 • V apríli 2013 primárka Stanice záchrannej zdravotnej služby UNM MUDr. Anna Vargová získala Zlatý záchranársky kríž v kategórii za výnimočný celoživotný  prínos pre rozvoj záchranárstva v Slovenskej republike. Ocenenie si prevzala na galavečeri v historickej budove Opery SND v Bratislave. Odovzdaniu cien  predchádzala osobná audiencia laureátov u prezidenta republiky Ivana Gašparoviča.
 • V máji 2013 Urologická klinika začala s neurostimulačnou liečbou pacientov. Progresívna terapeutická metóda, ktorú v Martine začali ako prví na Slovensku, prostredníctvom implantovaného neurostimulátora a elektrických impulzov obnovuje normálne fungovanie močového ústrojenstva u pacientov postihnutých retenciou alebo inkontinenciou moču. Chirurgický zákrok viedol martinský urológ prof. MUDr. Ján Švihra, PhD v spolupráci s neurochirurgom MUDr. Martinom Benčom, PhD.
 • V júni 2013 bolo po kompletnej rekonštrukcii druhého poschodia 14. pavilónu Kliniky detí a dorastu za účasti štátneho tajomníka MZ SR MUDr. Viliama Čisláka, MPH,  odovzdané do prevádzky centrum detskej intenzívnej starostlivosti. Pracovisko vedené MUDr. Jánom Miklerom, PhD. sa zaradilo k najmodernejším detským „JISkám“ na Slovensku. V čase otvorenia malo 8 lôžok so špičkovým prístrojovým vybavením pre diagnostiku a liečbu detských pacientov v kritickom stave. V podkrovných priestoroch kliniky boli vybudované 3 apartmány určené pre pobyt detských pacientov s rodičmi. Rekonštrukcia bola z väčšej časti financovaná z fondov EÚ, okrem toho časť nákladov pokryli zdroje z rozpočtu univerzitnej nemocnice a príspevky od sponzorov.
 • V septembri 2013 sa za účasti štátneho tajomníka MZ SR MUDr. Viliama Čisláka, MPH, v Onkologickom centre UNM spustila prevádzka nového lineárneho urýchľovača Clinac iX. Prístroj je vybavený špičkovými technológiami a jeho najpokročilejšou funkciou je objemovo modulovaná rádioterapia RapidArc, označovaná ako VMAT – Volume Modulation Arc Radiotherapy.  Ide o dynamické ožarovanie formou jedného alebo dvoch otočení  hlavice žiariča okolo pacienta, oproti súčasným technikám ožarovania formou jednotlivých statických polí. Nový lineárny urýchľovač bol obstaraný za cenu 4,7 mil. € a išlo o jednu z najväčších investícií do prístrojového vybavenia nemocnice od roku 2000.
 • V novembri 2013 začalo Oddelenie invazívnej kardiológie s 24-hodinovou prevádzkou. Pacienti s akútnym infarktom myokardu tak môžu v rámci liečby podstúpiť angioplastiku srdcových ciev kedykoľvek si to ich zdravotný stav vyžiada.

2014

 • V januári 2014 bol sprevádzkovaný nový parkovací systém. Pre klientov a návštevníkov nemocnica vybudovala osobitný vjazd s rampou. Prechod hlavnou bránou vozovej vrátnice, využívaný v minulosti ako jediný vstup pre autá, zostal vyhradený najmä pre vozidlá záchrannej zdravotnej služby. Prioritou projektu bol rýchly a plynulý pohyb záchranárov po nemocnici a dostupnosť parkovacích miest pre klientov a zdravotne postihnutých občanov vo vnútronemocničnom areáli.
 • Vo februári 2014 došlo k zlúčeniu Chirurgickej kliniky a Kliniky transplantačnej a cievnej chirurgie. Vedením Chirurgickej kliniky (49 lôžok) a Transplantačného centra (6 lôžok) bol poverený prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. Klinika zabezpečuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť o pacientov s chirurgickými ochoreniami. Pracovisko je konzultačným centrom pre nešpecifické črevné zápalové ochorenia (IBD) typu Colitis ulceroza a Morbus Crohn. Niekoľko rokov diagnostikuje a rieši pacientov s fekálnou inkontinenciou a je jedným z troch pracovísk v SR, ktoré v rámci liečby týchto ochorení realizujú implantáciu neurostimulátorov. Klinika poskytuje komplexnú chirurgickú starostlivosť o pacientov pred a po transplantácii obličky vrátane operácie príštitných teliesok, nefrektómii a prístupov pre mimotelovú eliminačnú liečbu. Spoločne s KAIM vykonáva koordinačnú činnosť v programe darcovstva orgánov.
 • Vo februári 2014 bola z Neurochirurgického oddelenia vytvorená samostatná Neurochirurgická klinika s 21 lôžkami. Prvým prednostom pracoviska sa stal Doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.
 • V apríli 2014 zanikla Stanica záchrannej zdravotnej služby v UNM, ktorá pôsobila pri Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny od roku 1996. Nemocnica nezískala novú licenciu na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby v Turčianskom regióne. V apríli prestala vykonávať činnosť rýchla zdravotná služba a od júla prestala vykonávať činnosť aj rýchla lekárska pomoc.
 • V júli 2014 bola v nadväznosti na zrušenie Stanice záchrannej zdravotnej služby ukončená činnosť Mobilnej intenzívnej jednotky UNM, ktorá zabezpečovala prevoz kriticky chorých detí v stredoslovenskom regióne. Licenciu na túto činnosť získal súkromný prevádzkovateľ.
 • V septembri 2014 bol odovzdaný do prevádzky denný stacionár Kliniky hematológie a transfuziológie určený na ambulantnú liečbu onkologických pacientov. Priestor vznikol prestavbou nízkopodlažného domu v areáli nemocnice a je prispôsobený na bezbariérový prístup. V interiéri je zabudovaná vzduchotechnika s 3-násobnou filtráciou vzduchu, nakoľko v ambulancii podávajú toxickú chemoterapeutickú liečbu. Nemocnica v rámci projektu preinvestovala 108-tisíc euro.