Výskumné projekty

Hlavné zameranie vedecko-výskumnej činnosti

 • hodnotenie molekulárno-biologických aspektov mozgových nádorov
 • využitie intraoperačnej 3D USG/MR navigácie v operačnej liečbe nádorov mozgu
 • hodnotenie intrakraniálnej dynamiky a hemodynamických zmien mozgovej cirkulácie detského hydrocefalu
 • využitie kraniálnych implantátov vyrobených na mieru metódou 3D tlače v rámci rekonštrukčných operácií lebky
 • využitie neurostimulačných metód u pacientov s transverzálnou miechovou léziou  v liečbe porúch   vyprázdňovania moču a stolice
 • hodnotenie výsledkov operačnej liečby u pacientov s degeneratívnym postihnutím krčnej chrbtice

Najvýznamnejšie vedecké projekty

Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení.

 • ITMS kód projektu: 26220220153
 • Operačný program: Výskum a vývoj
 • Obdobie realizácie: 08/2011 – 12/2015

Využitie systému PACS vo výskume a vývoji

 • ITMS kód projektu: 26210120004
 • Operačný program: OP Výskum a vývoj
 • Obdobie realizácie: 10/2012 – 03/2014

Vytvorenie nového diagnostického algoritmu pri vybraných nádorových ochoreniach

 • ITMS kód projektu: 26220220022
 • Operačný program: Výskum a vývoj
 • Obdobie realizácie: september 2009 – február 2012

Sakrálna deaferentácia a neurostimulácia predných miechových koreňov u pacientov po poranení miechy

 • OPV – 26110230031/02/PD/2010 
 • Doba riešenia: 09/2010-02/2013

Hodnotenie mozgovej cirkulácie u detí s hydrocefalom pomocou transkraniálnej dopplerovskej sonografie

 • Grant VEGA č. 1/4249/07
 • Doba riešenia: 2007-2009