Predoperačné vyšetrenia

Pred hospitalizáciou na Neurochirurgickej klinike za účelom plánovanej operácie si u svojho ošetrujúceho (obvodného) lekára dajte urobiť nasledovné vyšetrenia: 

  • *FW, KO + diff.,Quick, TRČ, FBG, moč chem+sed, glykémia (u diabetikov profil), kyselina močová, kreatinín, bielkoviny, cholesterol, Bi, GMT, ALT, Na, K, Cl, TPHA, KS+Rh faktor.  Nie staršie ako 3 týždne pred nástupom na hospitalizáciu!
  • Odber CRP – nie starší ako 1 týždeň pred nástupom na hospitalizáciu!
  • *RTG hrudníka – má platnosť tri mesiace
  • *EKG a interné predoperačné vyšetrenie pred celkovou anestéziou
  • *Anesteziologické predoperačné vyšetrenia – na toto vyšetrenie vás odošle váš obvodný lekár. Anesteziologické vyšetrenie má platnosť tri týždne. 

Pre okres Martin a Turčianske Teplice ambulancia predanesteziologických vyšetrení UNM – nový chirurgický pavilón - prízemie (po objednaní na čísle 043/4203 544). 

  • Informovaný súhlas: V prípade, že máte pocit, že nie ste dostatočne informovaný, potrebné informácie Vám poskytneme pri prijímaní a Vy následne môžete podpísať informovaný súhlas.
  • Gélové, umelé a nalakované nechty sú pri celkovej anestézii neprípustné!
  • Z výsledkov označených *, si prosím spravte kópiu 2x