Návštevné hodiny

Štandardná lôžková časť kliniky: 14:00 – 18:00 hod, návštevy mimo návštevných hodín sú možné po dohode s ošetrujúcim lekárom alebo vedúcim pracovníkom kliniky

Aseptická JIS: návštevy sú možné po dohode s ošetrujúcim lekárom alebo vedúcim pracovníkom kliniky

Septická JIS: návštevy sú možné po dohode s ošetrujúcim lekárom alebo vedúcim pracovníkom kliniky