Kontakty

Lôžkové oddelenie 4/2

Neurochirurgia 4/2 B JIS

Neurochirurgia 4/1 B JIS aseptická

Neurochirurgia 4/1 JIS septická

Pracovňa prednostu - prof. MUDr. Kolarovszki Branislav, PhD., MBA

Pracovňa zástupcu prednostu  - MUDr. Opšenák René, PhD.

Pracovňa vedúcej sestry - Mgr. Jančovičová Monika

Inšpekčná izba lekárov - MUDr. De Riggo Július, PhD.

Inšpekčná izba lekárov - MUDr. Richterová Romana, PhD.

Inšpekčná izba lekárov – MUDr. Šproch Michal, MPH,  MUDr. Cmorej Martin

Inšpekčná izba lekárov - MUDr. Mičurová Gabriela

Klinický logopéd - Mgr. Fillová Iveta

Sekretariát kliniky - Slovjaková Dana