Osobnosti

prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MBA
prednosta kliniky
MUDr. René Opšenák, PhD.
zástupca prednostu kliniky
MUDr. Július De Riggo, PhD.
emeritný primár kliniky
Mgr. Monika Jančovičová
vedúca sestra kliniky
MUDr. Peter Durný, PhD., MPH
MUDr. Michal Šproch, MPH
MUDr. Romana Richterová, PhD
MUDr. Martin Cmorej
MUDr. Gabriela Mičurová