Liečba

Na pracovisku sa vykonáva neurochirurgická operačná liečba so zameraním na neurotraumatológiu, spinálnu neurochirurgiu, neuroonkológiu, detskú neurochirurgiu, endovaskulárne ošetrenie výdutí mozgových tepien a cievnych malformácií mozgu a miechy, úrazové a neúrazové postihnutie periférneho nervového systému (podrobne viď. časť operačné zákroky).