Diagnostika

V rámci diagnostického procesu sa na našom pracovisku najčastejšie využívajú nasledovné diagnostické modality:

CT vyšetrenie mozgu

CT vyšetrenie chrbtice

MR vyšetrenie mozgu – v rámci prípravy pacientov na operáciu nádoru mozgu sa predoperačne realizuje rozšírený MR protokol, ktorý okrem štandardných sekvencií zahŕňa MR spektroskopiu (hodnotenie metabolizmu nádoru a distribúcie neurometabolitov v nádore a jeho okolí), podľa potreby sa dopĺňa MR traktografia (znázornenie nervových dráh v mozgu a mieche umožňuje lepšie plánovanie operácie a bezpečnejšie odstránenie nádoru)

MR vyšetrenie chrbtice

DSA (digitálna subtrakčná angiografia) – invazívne vyšetrenie mozgovej a spinálnej cirkulácie s podaním kontrastnej látky