Pedagogická činnosť

Neurochirurgická klinika UNM je klinickou výučbovou bázou Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave. Podieľa sa na nasledovnej pedagogickej činnosti:

  • výučba predmetu neurochirurgia v rámci pregraduálneho štúdia, študijný program všeobecné lekárstvo – slovenskí študenti a zahraniční študenti študujúci v anglickom jazyku
  • postgraduálne doktorandské štúdium – doktorandské štúdium v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia, školiteľ: prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MBA
  • pracovisko spĺňa kritériá Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti pre pracovisko s možnosťou výučby rezidentov v rámci špecializačného štúdia v odbore neurochirurgia
  • študijné pobyty na klinike v rámci špecializačného štúdia v iných medicínskych odboroch
  • výučba predmetu chirurgia (časť neurochirurgia) v rámci pregraduálneho štúdia, program ošetrovateľstvo
  • špecializačné štúdium v odbore ošetrovateľská starostlivosť v chirurgii – časť neurochirurgia
  • pracovisko sa podieľa na výučbe v rámci Univerzity tretieho veku formou prednáškovej činnosti