Pripravte sa na operáciu

Predoperačná dychová rehabilitácia

Dlhodobá predoperačná príprava je zameraná predovšetkým na optimalizáciu pľúcnych funkcií pacienta a na motiváciu spolupracovať v pooperačnom období.

V dlhodobej predoperačnej príprave sa kladie dôraz na zákaz fajčenia 4-8 týždňov pred operačným zákrokom na zníženie výskytu pooperačných komplikácií.

Preto sa odporúča v domácom prostredí dýchanie proti odporu napríklad fúkanie balónov, fúkanie cez slamku do pohára s vodou.