Pripravte sa na hospitalizáciu

Odporúča sa, aby pacient telefonicky informoval na telefónnom čísle KHCH: 043/4203 415, 4203 908 o prípadnej zmene svojho zdravotného stavu, ktorá by znemožňovala vykonanie zákroku.

Pokiaľ máte naplánovanú hospitalizáciu v našom zariadení nezabudnite si so sebou vziať:

  • občiansky preukaz
  • kartičku poistenca
  • zdravotnú dokumentáciu a čitateľné kópie vyšetrení a správ (ostávajú v dokumentácii KHCH)
  • odporučenie na hospitalizáciu (neplatí v prípade akútneho stavu)
  • aktuálne röntgenové snímky a CD s CT vyšetrením
  • doklad o PN, ak Vám bol vystavený ošetrujúcim lekárom
  • ak ste v evidencii Úradu práce, tak príslušný doklad, ktorý úrad vystavil.

Počas hospitalizácie ďalej budete potrebovať: domácu obuv, župan, pyžamo, toaletný papier, hygienické potreby, uterák, 4 kusy elastického ovínadla s rozmermi 12 cm x 5 metrov.

Do nemocnice si môžete priniesť: mobilný telefón, tablet, knihu, časopisy a pod.

Mobilný telefón neodporúčame používať na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), na rádiodiagnostickej klinike, na klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny a na ďalších vyznačených miestach, kde by mohol ohroziť správny chod životne dôležitých prístrojov.

Ak to nie je nevyhnutné, do nemocnice si neberte: veľký finančný obnos, vkladné knižky a iné doklady o bankových účtoch, zlato a iné cennosti. Neodporúčame nosiť návštevám pacientov živé kvety (z hygienických dôvodov).  Ak Vás hospitalizujú neočakávane a máte pri sebe niečo z uvedeného zoznamu, je vhodné uložiť cenné predmety a peniaze do depozitu UNM. Informácie Vám podajú službukonajúce sestry jednotlivých oddelení.