Osobnosti

doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.
Prednosta Kliniky hrudníkovej chirurgie UNM