Predoperačné vyšetrenia

Laboratórne vyšetrenia (nie staršie ako 3 týždne)

 • FW, KO, KS + Rh faktor + č.v., Quick RČ (uvádzať RH), glykémia, Bi, GMT, ALT, Na, K, Cl, kreatinín, TPHA, moč chem., (B, C, A, Ubg, K)
 • EKG + popis
 • RTG hrudníka + popis (nie starší ako 3 mesiace)
 • CT hrudníka na CD
 • Bronchoskopia (v indikovaných prípadoch)
 • Spirometria
 • Interné predoperačné vyšetrenie
 • Anestéziologické vyšetrenie realizujeme v UNM v deň príjmu pacienta

Poznámka:

 • vyznačiť liekovú alergiu
 • v čase operácie musí byť pacient aspoň 3 týždne po akútnom infekte
 • ženy v období po menštruácii vysadiť antikoncepciu po dohovore s gynekológom
 • lieky ovplyvňujúce zrážanlivosť krvi je nutné po dohode s ošetrujúcim lekárom vysadiť alebo zmeniť na inú liečbu