Návštevné hodiny

KHCH má stanovené návštevné hodiny denne od 14.00 do 18.00 hod., hospitalizovaných pacientov môžu príbuzní navštíviť po dohovore s ošetrujúcim personálom aj mimo návštevných hodín. Všetci návštevníci by však mali rešpektovať zásady návštev pacientov stanovené jednotlivými oddeleniami. Preto je vhodné opýtať sa na ne pri prvej návšteve ošetrujúceho personálu.

Neodporúčame navštevovať pacientov pred skončením rannej vizity na danom oddelení, t.j. obyčajne do 10. hod. dopoludnia a ani v neskorších večerných hodinách, teda po 18. hod.

Na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) z dôvodu možného ohrozenia zdravia pacientov treba rešpektovať zákaz návštev počas epidemiologického výskytu ochorení v regióne. (napr. pri vyhlásení chrípkovej epidémie).