Archív od roku 2015

Verejné obstarávania od roku 2015

Predmet zákazky Číslo zákazky vo Vestníku VO Odkaz na profil verejného obstarávateľa Dokumenty k zákazke
Kontrastné látky a ostatné terapeutické prípravky Vestník č. 143/2016 - 26.7.2016, 11497-MST http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/340532
Krvné náhrady Vestník č. 143/2016 - 26.7.2016, 11496-MST http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/340531
Antianemické prípravky a antihemoragiká Vestník č. 143/2016 - 26.07.2016, 11475-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/340436
Diagnostiká pre biochemické vyšetrenie Vestník č. 105/2016 - 2.6.2016, 9524-MST http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/337445
Komplexné poistenie Vestník č. 24/2016 - 4.2.2016, 2926-WYS http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/327477
Dodávka posteľného prádla, operačného prádla, ostatného prádla, pracovných odevov Vestník č. 168/2015 - 26.8.2015, 17628-MST https://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/308791
Látky ničiace baktérie na systémové použitie Vestník č. 140/2015 - 17.07.2015, 14607-MST http://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/303712
Antineoplastické a imunomodulačné činidlá a liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu Vestník č. 100/2015 - 22.5.2015, 11039-MST https://www2.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/297152
Konsolidovaný dochádzkový systém