Archív od roku 2015

Verejné obstarávania od roku 2015

Predmet zákazky Číslo zákazky vo Vestníku VO Odkaz na profil verejného obstarávateľa Dokumenty k zákazke
Diagnostiká pre biochemické vyšetrenie Vestník č. 48/2019 - 08.03.2019
5074 - MST
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/399410
Infúzne roztoky Vestník č. 118/2018 - 15.06.2018, 8290-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/382766
Liečivá pre nervový systém Vestník
č. 95/2018 - 15.05.2018, 6850 - MST
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/381140
Stavebné úpravy bývalých priestorov ožarovne kobaltu pre inštaláciu lineárneho urýchľovača a bývalých priestorov brachyterapie pre inštaláciu CT simulátora na Rádioterapeutickom odd. UN Martin Vestník č. 167/2018 - 23.08.2018, 11887-WYP https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/386779
Technické a medicinálne plyny Vestník
č. 106/2018 - 30.05.2018, 7570-MST
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/381995
Lôžkový výťah v pavilóne č. 8 UNM
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Vestník č. 198/2018 - 5.10.2018, 13894-MSS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/388901
Antimykotiká, antivírusové prostriedky a imunoglobulíny Vestník č. 246/2017 - 14.12.2017,17212 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/372080
Komplexné poistenie Vestník
č. 43/2018 - 1.3.2018, 3025-MSS
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/376716
Terapeutický röntgen Vestník
č. 42/2018 - 28.02.2018,
2980 - MST
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/376598
Mobilný RTG prístroj - C rameno pre potreby Oddelenia gastroenterologickej diagnostiky (1 ks) a OTK (1 ks) Vestník
č. 32/2018 - 14.02.2018,
2453 - MST
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/375927
Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM s úhradou ceny za dielo - splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zmluvy Vestník
č. 184/2017 - 19.9.2017, 13068-WYP
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/367051
Liečivá pre srdcovocievny systém Vestník č. 153/2017 - 4.8.2017, 11364-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/364372
Echokardiografický prístroj
Oprava a údržba CT prístroja Vestník č. 55/2018 - 19.3.2018, 3838-MSS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/377710