Archív od roku 2015

Verejné obstarávania od roku 2015

Predmet zákazky Číslo zákazky vo Vestníku VO Odkaz na profil verejného obstarávateľa Dokumenty k zákazke
OCT prístroj
Extrakorporálny litotriptor Vestník č. 204/2017 - 17.10.2017, 14389-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/368617
UN Martin - dostavba 6. pavilónu dokončenie 1. etapy s financovaním na obdobie 4 rokov Vestník č. 180/2017 - 12.09.2017
12794-WYP
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/366652
Liečivá Vestník č. 153/2017 - 4.8.2017, 11366-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/364371
Dermatologiká, gynekologiká a systémové hormonálne prípravky Vestník č. 153/2017 - 4.8.2017, 11365-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/364368
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia Vestník č. 121/2017 - 20.6.2017, 8512-WYS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/360763
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov Vestník č. 114/2017 - 9.6.2017, 8089 - MSS http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/360009
UNM - dostavba 6. pavilónu dokončenie 1. etapy s financovaním na obdobie 4 rokov Vestník č. 96/2017 - 16.05.2017, 6905 - WYP https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/358319
Rekonštrukcia Kliniky hematológie a transfuziológie - Národné centrum hemostázy a trombózy Vestník č. 77/2017 - 19.04.2017, 5221 - WYP https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/356036
Rekonštrukcia kompresorovej stanice pre centrálny rozvod medicinálneho plynu Vestník č. 26/2017 - 06.02.2017, 1765-WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/351564
Update systému Lucia a nákup novej stanice Vestník č. 17/2017 - 24.01.2017, 1049 - WYT http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/350716
Dodávka elektrickej energie vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľa, zabezpečenie dodávky vrátane distribučných služieb a prevzatie zodpovednosti za odchýlku... Vestník č. 5/2017 - 06.01.2017, 178 - MST http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/349517
Ostatné terapeutické výrobky Vestník č. 1/2017 - 02.01.2017, 24-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/349323
Oftalmologiká Vestník č. 1/2017 - 02.01.2017, 23-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/349322
Antitrombotické činidlá Vestník č. 143/2016 - 26.7.2016, 11499-MST http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/340534