Archív od roku 2015

Verejné obstarávania od roku 2015

Predmet zákazky Číslo zákazky vo Vestníku VO Odkaz na profil verejného obstarávateľa Dokumenty k zákazke
Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu Vestník č. 009/2023, 13.1.2023, 01014-WNS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/589106
Technické a medicinálne plyny Vestník č. 87/2023, 03.05.2023,16370-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detai
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov, vrátane infekčnej bielizne Vestník č. 58/2023, 20.03.2023, 11816-MSS https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/det
RTG prístroje s C-ramenom Vestník č. 30/2023, 09.02.2023, 6255 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/59432...
Operačný stôl pre chirurgický telemanipulátor pre miniinvazívnu chirurgiu Vestník č. 258/2022,06.12.2022, 49549 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/585683
Laparoskopická veža Vestník č. 239/2022, 08.11.2022, 47109 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/583094
Ultrazvukové prístroje - III. etapa Vestník č. 229/2022, 24.10.2022, 44541 - MST
Vybavenie neurofyziologického pracoviska KDaD Vestník č. 220/2022, 11.10.2022, 43027 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/579036
Stavebné úpravy röntgenového a sono pracoviska Rádiologickej kliniky v pav. 6 UNM Vestník č. 195/2022 - 06.09.2022, 40031-WYP https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/576244
Hardvérové vybavenie pre potreby Úseku rozvoja a strategických investícií UNM Vestník č. 44/2023, 28.02.2023, 08938-WNT https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/597327?cHash=9cad3f2b9de1990076a54f8cd230a83a
Papierové utierky, toaletný papier Vestník č. 021/2023, 30.1.2023, 03509-WNT https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/591921
Hardvérové vybavenie pre potreby Úseku rozvoja a strategických investícií UNM Vestník č. 259/2022, 7.12.2022, 49621 - WNT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/586029
Softvéry pre prípravu investičných projektov Vestník č. 259/2022, 7.12.2022, 49614 - WNT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/586022
4K endoskopická vizualizačná zostava s CT-MRI elektromagnetickou navigáciou pre ORL Vestník č. 176/2022 - 09.08.2022 https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/572796
Potraviny (časť 1. Ovocie a zelenina, časť 2. Suché potraviny , časť 3. Mrazené ovocie a zelenina, časť 4. Pekárenské výrobky, časť 5. Enterálna výživa, časť 6. Dojčenské mlieko) Vestník č. 43/2022 - 09.02.2022, 12032-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/547949