Archív od roku 2015

Verejné obstarávania od roku 2015

Predmet zákazky Číslo zákazky vo Vestníku VO Odkaz na profil verejného obstarávateľa Dokumenty k zákazke
Endoskopická technika I. etapa – videogastroskop, videokolonoskop a videoduodenoskop pre Internú kliniku – gastroenterologickú Vestník č. 168/2022 - 28.7.2022, 34573-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/570482
U-laser pre litotripsiu a prostatektómiu (HOLEP) a morcelátor Vestník č. 175/2022 - 08.08.2022, 36640-WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/572877
Servery pre PACS 2 ks Vestník č. 219/2022, 10.10.2022, 42981-WNT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/579285
Zemné práce pre realizáciu archeologického výskumu Vestník č. 215/2022 - 4.10.2022, 42393-WNP https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/578675
Archeologické služby - archeologický výskum Vestník č. 215/2022 - 4.10.2022, 42442-WNS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/578671
Liečivá pre nervový systém Vestník č. 283/2021 - 09.12.2021, 58237-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/533774
Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu Vestník č. 227/2021-07.10.2021, 45320-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/520543
Digitálny skiagrafický prístroj - závesný Vestník č. 182/2022 - 17.08.2022, 37578-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/573548
Dodávka el. energie, vr. jej prepravy distrib. sústavou do odberných miest odberateľa, zabezpečenie dodávky vrátane distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku formou združenej dodávky Vestník č. 49/2022 - 15.02.2022, 13870-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/549749
Technické a medicinálne plyny Vestník č. 10/2022 - 17.01.2022, 2051 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/537562
Ultrazvukové prístroje - II. etapa Vestník č.3/2022 - 05.01.2022, 224-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/536065
Liečivá pre srdcovocievny systém Vestník č. 283/2021 - 09.12.2021, 58238-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/533775
Liečivá na systémové použitie ničiace baktérie Vestník č. 243/2021-27.10.2021, 49895-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/525190
Liečivá pre muskuloskeletárny, dýchací systém, antiparazitárne výrobky Vestník č. 232/2021-14.10.2021, 46553-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/521817
Antimykotiká, antivírusové prostriedky a imunoglobulíny Vestník č.232/2021-14.10.2021,46552 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/521816