Archív od roku 2015

Verejné obstarávania od roku 2015

Predmet zákazky Číslo zákazky vo Vestníku VO Odkaz na profil verejného obstarávateľa Dokumenty k zákazke
Ultrazvukové prístroje- I. etapa Vestník č.229/2021- 11.10.2021, 45883 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/521037
Potraviny (časť 1. Zemiaky, časť 2. Mrazená hydina a ryby, časť 3. Vajcia, časť 4. Sterilizované ovocie a zelenina, časť 5. Mlieko a mliečne výrobky, časť 6. Mäso Vestník č. 220/2021-28.09.2021, 44137-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/519668
Antianemické prípravky a antihemoragiká Vestník č. 232/2021-14.10.2021, 46554-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/521818
Kontrastné látky a ostatné terapeutické prípravky Vestník č. 216/2021- 22.09.2021, 43780-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/519208
Imunosupresívne činidlá Vestník č. 178/2021 - 02.08.2021,
38209-MST
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/513029
Farbiaci a montovací automat Vestník č. 155/2021 - 07.07.2021, 31475-WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/507317
Osobné ochranné pracovné prostriedky potrebné v súvislosti s ochorením COVID-19 Vestník č. 90/2021 - 19.4.2021, 19728-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/494768
Antineoplastické činidlá Vestník č. 81/2021 - 06.04.2021, 17370 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/492924
Skiaskopicko-skiagrafická stena Vestník č. 63/2021 - 09.03.2021, 15069-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/490904
Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca – vybavenie zdravotníckou technikou - II.etapa Vestník č. 55/2021 - 25.2.2021, 14208-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/490015
Monitorovacie systémy (monitory vitálnych funkcií + centrálne monitory) Vestník č. 270/2020 - 28.12.2020;
45713 - WYT
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/475758
Dodávka el. energie vr. jej prepravy distrib. sústavou do odb. miest odberateľa, zabezpečenie dodávky vr. distrib. služieb a prevzatie zodp. za odchýlku formou združ. dodávky na zmluv. obd. 6 mesiacov Vestník č. 245/2021 - 28.10.2021, 50500-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/525666
Skiagrafický prístroj - závesný (1 ks) Vestník č. 194/2021 - 19.08.2021,
41279 - MST
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/516915
Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu Vestník č. 137/2021 - 10.06.2021, 29173-MSS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/504883
Oftalmologiká Vestník č. 75/2021 - 25.03.2021, 16397 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/492191