Archív od roku 2015

Verejné obstarávania od roku 2015

Predmet zákazky Číslo zákazky vo Vestníku VO Odkaz na profil verejného obstarávateľa Dokumenty k zákazke
Osobné ochranné pracovné pomôcky potrebné v súvislosti s ochorením COVID-19 Vestník č. 88/2020 - 27.4.2020, 15767-MUT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/445721
Odber a zneškodnenie nebezpečného odpadu Vestník č. 065/2020 - 23.03.2020, 11854-WYS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/442266
Oprava a údržba rádioterapeutických prístrojov Varian Vestník č. 35/2020 - 10.02.2020, 9222-WYS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/439847
Imobilizačné pomôcky k lineárnemu urýchľovaču a CT simulátoru Vestník č. 210/2019-17.10.2019 27548-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/421186
Potraviny (časť 1. Mlieko a mliečne výrobky, časť 2. Mäso a mäsové výrobky, časť 3. Dojčenská výživa, časť 4. Sterilizované ovocie a zelenina, časť 5. Mrazená hydina a ryby, časť 6. Zemiaky, časť 7. Vajcia) Vestník č. 125/2019 - 24.6.2019;14909-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/409309
Skiaskopicko-skiagrafická stena Vestník č. 63/2020 - 19.03.2020, 11712-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/441919
Terapeutický röntgen Vestník č. 127/2019 - 26.6.2019; 15077-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/409342
Operačné stoly a mobilný rádiografický stôl Vestník č. 76/2019 - 17.04.2019 8017-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/401924
Anestéziologický prístroj - 10 ks Vestník č. 125/2019 - 24.6.2019; 14915-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/409179
Laparoskopická veža s možnosťou rozšírenia na ICG Vestník č. 96/2019 - 15.5.2019; 12889-WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/407394
Zostava pre komplexnú funkčnú diagnostiku pľúc Vestník č. 080/2019 - 24.04.2019 08622-WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/403050
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov, vrátane infekčnej bielizne Vestník č.111/2019 - 5.6.2019, 13997-MSS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/408284
Odber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu a odber a zneškodňovanie výstupného odpadu zo spaľovania k.č. 19 01 07, k.č. 19 01 17 Vestník č.251/2018 - 21.12.2018, 18429-WYS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/393897
Endoskopický prístroj na liečbu vnútorných porúch spánkovosánkových kĺbov s príslušenstvom – 1 ks Vestník č. 80/2019 - 24.04.2019 8623-WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/403007
Antiinfektíva Vestník
č. 100/2018 - 22.05.2018,
7212 - MST
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/381599