Archív od roku 2015

Verejné obstarávania od roku 2015

Predmet zákazky Číslo zákazky vo Vestníku VO Odkaz na profil verejného obstarávateľa Dokumenty k zákazke
Endoskopické zostavy Vestník č. 53/2021 - 23.2.2021, 13910-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/489767
Laparoskopická veža pre Urologickú kliniku a dovybavenie endoskopického pracoviska GE diagnostiky Vestník č. 42/2021 - 09.02.2021, 11962 - MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/487517
Dodanie a montáž nábytku do priestorov dostavby 6. pavilónu Univerzitnej nemocnice Martin Vestník č. 16/2021 - 25.01.2021, 4171 - WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/480548
Mikroskop pre neurochirurgiu Vestník č. 260/2020 - 10.12.2020, 44717-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/474609
Stomatologické súpravy - 5 ks Vestník č. 57/2021 - 01.03.2021, 14445-WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/490567
Pranie bielizne, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie posteľnej bielizne, operačnej bielizne, ostatnej bielizne, pracovných odevov pre zamestnancov, vrátane infekčnej bielizne Vestník č. 240/2020 - 11.11.2020, 42747-MSS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/472703
Liečivá pre krv a krvotvorné orgány Vestník č. 59/2020 - 13.03.2020, 11409-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/441628
Komplexné poistenie Vestník č. 162/2020 - 31.07.2020, 29068-MSS https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/458385
Ultrasonografický prístroj Vestník č. 118/2020 - 03.06.2020, 21440-WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/451889
Tabletový systém rozvozu stravy Vestník č.
214/2019 -
23.10.2019; 28620-MST
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/422627
Stomatologické súpravy - 5 ks Vestník č. 246/2020 - 20.11.2020, 43379-WYT https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/474609
Dobudovanie centra urgentnej starostlivosti o kriticky chorého novorodenca - vybavenie zdravotníckou technikou - I.etapa Vestník č. 180/2019 - 06.09.2019; 23895-MST https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/418156
PET/CT prístroj a SPECT/CT prístroj
Vybavenie neurologickej JIS / Iktového centra - zdravotnícka technika Vestník č.
240/2019 -
25.11.2019; 34124-MST
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/428290
Potraviny (časť 1. Suché potraviny, časť 2. Pekárenské výrobky, časť 3. Enterálna výživa, časť 4. Mrazená zelenina a ovocie, časť 5. Dojčenská výživa 6. Ovocie a zelenina) Vestník č.
240/2019 -
25.11.2019 34123-MST
https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/428289